Sigmund Nyberg - Malerier - litografier - digitaltrykk
LITOGRAFI er en gammel trykkemetode, hvor motivet tegnes på en kalkstein. Dette trykkes så over på papir i en litopresse.

Det er en møysommelig prosess, hvor hver farge må tegnes på steinen, trykkes i ønsket opplag før steinen slipes ned igjen og gjøres klar til neste farge. Denne tegnes så  på steinen med fettfarger før trykking.

Hele prosessen går ut på at tegningen er fettholdig. Dette overfører fargen til papiret. Stenen fuktes før hvert trykk, og må holdes fuktig under hele prosessen. Vannet legger seg der hvor det ikke er fett slik at fargene ikke overføres til de feltene.

Hvis ønskelig kan alle trykkene håndkoloreres etter trykking for å forsterke noen farger eller elementer. Dette gjør at ingen trykk blir helt like.

Til slutt signeres og nummereres hvert trykk.Website Builder drives av  Vistaprint